نمایندگی هاست لینوکس

NH-5

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • 40 اکانت سي پنل مجاز
 • پس از تایید مدیریت حداکثر یک روز کاری تحويل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
NH-15

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری

 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • 40 اکانت سي پنل مجاز
 • پس از تایید مدیریت حداکثر یک روز کاری تحويل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
NH-50

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری

 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • 70 اکانت سي پنل مجاز
 • پس از تایید مدیریت حداکثر یک روز کاری تحويل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
NH-U

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری

 • نامحدود فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • 150 اکانت سي پنل مجاز
 • پس از تایید مدیریت حداکثر یک روز کاری تحويل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي